Opłata za przedszkole wynosi 1 zł za godzinę poza podstawą programową.

Koszty posiłków wynoszą : 12.00za każdy dzień (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00
Rodzice przyprowadzają dzieci do 8:00
Zgonie z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLVII/1426/18 z dnia 25.01.2018 wprowadzono ulgi w odpłatności.
Wysokość opłaty stałej za przedszkole, w przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego zostaje obniżona do:

  • 80% za pierwsze dziecko,
  • 40% za drugie dziecko,
  • 20% za trzecie i dalsze dzieci,

kwoty określonej dla jednego dziecka.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł. miesięcznie .

Rodzice dokonują wpłat  na konto. Termin płatności do 10 każdego miesiąca.