RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 7.50     Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi. Stwarzanie sytuacji zabaw służących realizacji pomysłów dzieci.

7.50 – 8.00     Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania

8.00 – 8.30     Śniadanie

8.30 – 9.00    swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale n-la   

9.00 – 10.00   Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści

                        Podstawy programowej

10.00 – 10.15  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu

10.15 – 11.15  Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje

                        Przyrodnicze, zabawy dowolne

11.15 – 11.30  Powrót z ogrodu, czynności samoobsługowe .

11.30 – 12.00 obiad 

12.00 – 12.30  Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, oraz bajek

                         z wybranej literatury dziecięcej

12.30 – 13.50  Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne

                         badawcze, zabawy ze śpiewem, prace indywidualne w

                         zależności od potrzeb i możliwości dzieci, prace porządkowe

13.50 – 14.00  Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, religia.

14.00 – 14.20  Podwieczorek

14.20 – 17.00 Stwarzanie warunków do zabaw dowolnych odpowiadających

                        zainteresowaniom dziecięcym, w zależności od pory roku –

                        zabawy dowolne w ogrodzie , rozchodzenie się dzieci.